THỬ NGHIỆM THÀNH THẠO (PT)

 


Thử nghiệm thành thạo là gi?

 

  • Thử nghiệm thành thạo/ Proficiency testing (PT): là việc xác định hoạt động thử nghiệm của phòng thí nghiệm bằng so sánh liên phòng.
  • So sánh liên phòng/ Interlaboratory comparison: là việc tổ chức, thực hiện và đánh giá các thử nghiệm trên cùng một mẫu thử nghiệm hoặc các mẫu thử nghiệm tương tự được thực hiện bởi hai hay nhiều phòng thí nghiệm theo các điều kiện xác định trước.

Vai trò của thử nghiệm thành thạo

Thử nghiệm thành thạo là một trong những công cụ quan trọng của các cơ quan công nhận, các cơ quan quản lý nhà nước và khách hàng để đánh giá năng lực kỹ thuật của các phòng thử nghiệm, phòng xét nghiệm và phòng hiệu chuẩn (sau đây gọi tắt là phòng thí nghiệm - PTN), đồng thời cũng giúp các phòng thí nghiệm trong hoạt động kiểm soát chất lượng cũng như chứng minh năng lực kỹ thuật đối với các bên quan tâm.

Hiện nay, các yêu cầu về việc tham gia thử nghiệm thành thạo rất được các cơ quan công nhận quốc tế, khu vực và quốc gia quan tâm. Đặc biệt, các cơ quan công nhận đã ký Thỏa ước thừa nhận lẫn nhau của Tổ chức hợp tác công nhận phòng thí nghiệm Châu Á Thái Bình Dương (APLAC) và Tổ chức hợp tác công nhận phòng thí nghiệm quốc tế (ILAC).

Tổ chức thử nghiệm thành thạo (LGC Standards)

Nhằm mục đích giúp các phòng thí nghiệm (PTN) tham gia có cơ hội tự xem xét, đánh giá và nâng cao chất lượng của các kết quả thử nghiệm và đáp ứng yêu cầu của hệ thống quản lý phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005, Công ty TNHH Vật Tư Khoa Học Công Nghệ T&T  (T&T STM) đã ký hợp đồng với LGC Standards thực hiện tổ chức và làm đầu mối tổ chức các chương trình thử nghiệm thành thạo từ năm 2017 với các chương trình khác nhau cho nhiều lĩnh vực thử nghiệm. Các chương trình thử nghiệm thành thạo do LGC Standards tổ chức phù hợp với yêu cầu của ISO / IEC 17025 và ISO 15189.

LGC Standards

LGC hàng năm tổ chức khoang 16.000 chương trình thử nghiệm thành thạo (PT), phục vụ cho 11.000 phòng thí nghiệm. Hiện nay LGC sản xuất hơn 225.000 mẫu thử PT, các sản phẩm được phân phối tới hơn 160 quốc gia trên toàn thế giới.

Bảo mật

Toàn bộ các thông tin về việc tham gia chương trình nghiệm thành thạo của các tổ chức tham gia được LGC thực hiện bảo mật. Các thông tin trên báo cáo liên quan tới các tổ chức tham gia được thể hiện bằng mã số kiểm soát. Các thông tin chỉ được cung cấp cho các chuyên gia đánh giá của LGC khi thực hiện đánh giá tại PTN.

 Các lĩnh vực thử nghiệm thành thạo

-       Lĩnh vực thử nghiệm thành thạo về đồ uống (nước giải khát, bia, rượu...)

-       Lĩnh vực thử nghiệm thành thạo về lâm sàng (kiểm soát ma túy và chất gây nghiện)

-       Lĩnh vực thử nghiệm thành thạo về an toàn tiêu dùng (mỹ phẩm, đồ vệ sinh, vệ sinh môi trường, dược phẩm, đồ chơi)

-       Lĩnh vực thử nghiệm thành thạo về thực phẩm và thức ăn chăn nuôi (có hơn 2000 chương trình PT)

-       Lĩnh vực thử nghiệm thành thạo về pháp y (dư lượng chất nổ)

-       Lĩnh vực thử nghiệm thành thạo về nước và môi trường (không khí, khí thải, nước, đất, vi sinh vật)

-       Lĩnh vực thử nghiệm thành thạo về xăng dầu (dầu và nhiên liệu)

*** Click để tìm kiếm chương trình phù hợp 

 

Dự kiến chương trình

Thông tin chi tiết về các chương trình PT năm 2018 LGC như sau:

Đồ uống

Lâm sàng

Hàng tiêu dùng

Thực phẩm và thức ăn chăn nuôi

Pháp y

Dầu khí

Nước và môi trường

Sản phẩm khác

PT theo yêu cầu

Câu hỏi thường gặp về PT

   

Vinmec
Namha
VMI
Medipharco
HDpharma
CPC1
LGC
Pharbaco
Stellapharm
Vimedimex
Vingroup
Samsung
Intertek
SGS Vietnam
Eurofins
TRAPHACO
Bureau Veritas
TUV SUD
NIFC
CASE