Chiron

Chiron
Mã sản phẩm Tên sản phẩm Mã CAS Xuất xứ Quy cách Giá Đặt hàng
1545.13-K-IO n-Tridecane-d28 1000 µg/mL in isooctane 121578-12-9 Chiron 1 mL Please call  
1545.13-K-IOx5 n-Tridecane-d28 1000 µg/mL in isooctane 121578-12-9 Chiron 1 mL Please call  
1545.13-K-IOx10 n-Tridecane-d28 1000 µg/mL in isooctane 121578-12-9 Chiron 1 mL Please call  
1546.14-K-IO n-Tetradecane-d30 1000 µg/mL in isooctane 204244-81-5 Chiron 1 mL Please call  
1546.14-K-IOx5 n-Tetradecane-d30 1000 µg/mL in isooctane 204244-81-5 Chiron 1 mL Please call  
1546.14-K-IOx10 n-Tetradecane-d30 1000 µg/mL in isooctane 204244-81-5 Chiron 1 mL Please call  
1547.15-K-IO n-Pentadecane-d32 1000 µg/mL in isooctane 36340-20-2 Chiron 1 mL Please call  
1547.15-K-IOx5 n-Pentadecane-d32 1000 µg/mL in isooctane 36340-20-2 Chiron 1 mL Please call  
1547.15-K-IOx10 n-Pentadecane-d32 1000 µg/mL in isooctane 36340-20-2 Chiron 1 mL Please call  
1020.16-K-IO n-Hexadecane-d34 1000 µg/mL in isooctane 15716-08-2 Chiron 1 mL Please call  
1020.16-K-IOx5 n-Hexadecane-d34 1000 µg/mL in isooctane 15716-08-2 Chiron 1 mL Please call  
1020.16-K-IOx10 n-Hexadecane-d34 1000 µg/mL in isooctane 15716-08-2 Chiron 1 mL Please call  
1548.17-K-IO n-Heptadecane-d36 1000 µg/mL in isooctane 39756-35-9 Chiron 1 mL Please call  
1548.17-K-IOx5 n-Heptadecane-d36 1000 µg/mL in isooctane 39756-35-9 Chiron 1 mL Please call  
1548.17-K-IOx10 n-Heptadecane-d36 1000 µg/mL in isooctane 39756-35-9 Chiron 1 mL Please call  
1549.18-K-IO n-Octadecane-d38 1000 µg/mL in isooctane 16416-31-2 Chiron 1 mL Please call  
1549.18-K-IOx5 n-Octadecane-d38 1000 µg/mL in isooctane 16416-31-2 Chiron 1 mL Please call  
1549.18-K-IOx10 n-Octadecane-d38 1000 µg/mL in isooctane 16416-31-2 Chiron 1 mL Please call  
1550.19-K-IO n-Nonadecane-d40 1000 µg/mL in isooctane 39756-36-0 Chiron 1 mL Please call  
1550.19-K-IOx5 n-Nonadecane-d40 1000 µg/mL in isooctane 39756-36-0 Chiron 1 mL Please call  

Vinmec
Namha
VMI
Medipharco
HDpharma
CPC1
LGC
Pharbaco
Stellapharm
Vimedimex
Vingroup
Samsung
Intertek
SGS Vietnam
Eurofins
TRAPHACO
Bureau Veritas
TUV SUD
NIFC
CASE
0989092200