Chiron

Chiron
Mã sản phẩm Tên sản phẩm Mã CAS Xuất xứ Quy cách Giá Đặt hàng
1132.12-15K-10IO n-Dodecane, Selectivity Check Standard 112-40-3 Chiron 10 mL Please call  
1132.12-15K-10IOx5 n-Dodecane, Selectivity Check Standard 112-40-3 Chiron 10 mL Please call  
1132.12-K-IO n-Dodecane 1000 µg/mL in isooctane 112-40-3 Chiron 1 mL Please call  
1132.12-K-ME n-Dodecane 1000 µg/mL in methanol 112-40-3 Chiron 1 mL Please call  
1132.12-1ML n-Dodecane 112-40-3 Chiron 1 mL Please call  
1133.13-K-IO n-Tridecane 1000 µg/mL in isooctane 629-50-5 Chiron 1 mL Please call  
1133.13-K-ME n-Tridecane 1000 µg/mL in methanol 629-50-5 Chiron 1 mL Please call  
1133.13-1ML n-Tridecane 629-50-5 Chiron 1 mL Please call  
1134.14-K-IO n-Tetradecane 1000 µg/mL in isooctane 629-59-4 Chiron 1 mL Please call  
1134.14-K-ME n-Tetradecane 1000 µg/mL in methanol 629-59-4 Chiron 1 mL Please call  
1134.14-1ML n-Tetradecane 629-59-4 Chiron 1 mL Please call  
1135.15-K-IO n-Pentadecane 1000 µg/mL in isooctane 629-62-9 Chiron 1 mL Please call  
1135.15-K-ME n-Pentadecane 1000 µg/mL in methanol 629-62-9 Chiron 1 mL Please call  
1135.15-1ML n-Pentadecane 629-62-9 Chiron 1 mL Please call  
1136.16-K-IO n-Hexadecane 1000 µg/mL in isooctane 544-76-3 Chiron 1 mL Please call  
1136.16-K-ME n-Hexadecane 1000 µg/mL in methanol 544-76-3 Chiron 1 mL Please call  
1136.16-100MG n-Hexadecane 544-76-3 Chiron 100 mg Please call  
1137.17-K-IO n-Heptadecane 1000 µg/mL in isooctane 629-78-7 Chiron 1 mL Please call  
1137.17-K-ME n-Heptadecane 1000 µg/mL in methanol 629-78-7 Chiron 1 mL Please call  
1137.17-1ML n-Heptadecane 629-78-7 Chiron 1 mL Please call  

Vinmec
Namha
VMI
Medipharco
HDpharma
CPC1
LGC
Pharbaco
Stellapharm
Vimedimex
Vingroup
Samsung
Intertek
SGS Vietnam
Eurofins
TRAPHACO
Bureau Veritas
TUV SUD
NIFC
CASE
0989092200