Chiron

Chiron
Mã sản phẩm Tên sản phẩm Mã CAS Xuất xứ Quy cách Giá Đặt hàng
1154.34-K-IO n-Tetratriacontane 1000 µg/mL in isooctane 14167-59-0 Chiron 1 mL Please call  
1154.34-10MG n-Tetratriacontane 14167-59-0 Chiron 10 mg Please call  
1154.34-25MG n-Tetratriacontane 14167-59-0 Chiron 25 mg Please call  
1155.35-K-IO n-Pentatriacontane 1000 µg/mL in isooctane 630-07-9 Chiron 1 mL Please call  
1155.35-10MG n-Pentatriacontane 630-07-9 Chiron 10 mg Please call  
1156.36-100-IO n-Hexatriacontane 100 µg/mL in isooctane 630-06-8 Chiron 1 mL Please call  
1156.36-100MG n-Hexatriacontane 630-06-8 Chiron 100 mg Please call  
1157.37-100-IO n-Heptatriacontane 100 µg/mL in isooctane 7194-84-5 Chiron 1 mL Please call  
1157.37-100MG n-Heptatriacontane 7194-84-5 Chiron 100 mg Please call  
1158.38-100-IO n-Octatriacontane 100 µg/mL in isooctane 7194-85-6 Chiron 1 mL Please call  
1158.38-10MG n-Octatriacontane 7194-85-6 Chiron 10 mg Please call  
1158.38-25MG n-Octatriacontane 7194-85-6 Chiron 25 mg Please call  
1159.39-100-IO n-Nonatriacontane 100 µg/mL in isooctane 7194-86-7 Chiron 1 mL Please call  
1159.39-10MG n-Nonatriacontane 7194-86-7 Chiron 10 mg Please call  
1160.40-100-IO n-Tetracontane 100 µg/mL in isooctane 4181-95-7 Chiron 1 mL Please call  
1160.40-100MG n-Tetracontane 4181-95-7 Chiron 100 mg Please call  
2180.41-5MG n-Hentetracontane 7194-87-8 Chiron 5 mg Please call  
2181.42-10MG n-Dotetracontane 7098-20-6 Chiron 10 mg Please call  
1247.44-10MG n-Tetratetracontane 7098-22-8 Chiron 10 mg Please call  
0997.46-10MG n-Hexatetracontane 7098-24-0 Chiron 10 mg Please call  

Vinmec
Namha
VMI
Medipharco
HDpharma
CPC1
LGC
Pharbaco
Stellapharm
Vimedimex
Vingroup
Samsung
Intertek
SGS Vietnam
Eurofins
TRAPHACO
Bureau Veritas
TUV SUD
NIFC
CASE
0989092200