Odor Compounds

Mã sản phẩm Tên sản phẩm Mã CAS Xuất xứ Quy cách Giá Đặt hàng
683761 Musk tibetene 100 µg/ml Cyclohexane 145-39-1 HPC 1ml please call  
684412 (1S,2S,5S)-(-)-2-Hydroxy-3-pinanone 1845-25-6 HPC 100mg please call  
684413 (1R,2R,5R)-(+)-2-Hydroxy-3-pinanone 24047-72-1 HPC 100mg please call  
684415 Benzyl tiglate 37526-88-8 HPC 250mg please call  
684668 Menthofurane 494-90-6 HPC 100mg please call  
684669 Eugenol-methyl ether 93-15-2 HPC 100mg please call  
684670 R-Pulegone 89-82-7 HPC 100mg please call  
684672 Quinine 130-95-0 HPC 100mg please call  
684673 Pseudoionone (technical) 141-10-6 HPC 100mg please call  
684674 beta-Ionone 14901-07-6 HPC 100mg please call  
684676 beta-Cyclocitral 432-25-7 HPC 1ml please call  
684677 beta-Citronellol 106-22-9 HPC 250mg please call  
684680 4-Hydroxybenzaldehyde 123-08-0 HPC 250mg please call  
684701 Terpinyl Acetate (mixture of isomers) 80-26-2 HPC 1000mg please call  
684716 Musk alpha 62265-99-0 HPC 100mg please call  
684866 Denatonium benzoate 3734-33-6 HPC 100mg please call  
685685 Butyraldehyd 123-72-8 HPC 1ml please call  
685686 4-Methylbenzaldehyde 104-87-0 HPC 1ml please call  
685690 Dipropylene glycol (mixture of isomers) 25265-71-8 HPC 100mg please call  
685691 Ethylene glycol 107-21-1 HPC 1ml please call  

Vinmec
Namha
VMI
Medipharco
HDpharma
CPC1
LGC
Pharbaco
Stellapharm
Vimedimex
Vingroup
Samsung
Intertek
SGS Vietnam
Eurofins
TRAPHACO
Bureau Veritas
TUV SUD
NIFC
CASE
0989092200