Odor Compounds

Mã sản phẩm Tên sản phẩm Mã CAS Xuất xứ Quy cách Giá Đặt hàng
688118 1,7-Diaminoheptane 646-19-5 HPC 250mg please call  
688137 Patchouli alcohol 5986-55-0 HPC 10mg please call  
688297 Eugenol-methyl ether 93-15-2 HPC 1000mg please call  
688303 Cedranyl acetate 77-54-3 HPC 10mg please call  
688304 Dihydroterpineol 498-81-7 HPC 100mg please call  
688305 4-Tert-Butylcyclohexyl acetate 32210-23-4 HPC 10mg please call  
688306 Tetrahydrolinalool 78-69-3 HPC 100mg please call  
688307 2-Methyl-3-(4-methoxyphenyl)propanal 5462-06-6 HPC 100mg please call  
688341 Denatonium benzoate 100 µg/ml Acetonitrile 3734-33-6 HPC 5ml please call  

Vinmec
Namha
VMI
Medipharco
HDpharma
CPC1
LGC
Pharbaco
Stellapharm
Vimedimex
Vingroup
Samsung
Intertek
SGS Vietnam
Eurofins
TRAPHACO
Bureau Veritas
TUV SUD
NIFC
CASE
0989092200