Pribolab

Mã sản phẩm Tên sản phẩm Mã CAS Xuất xứ Quy cách Giá Đặt hàng
STD#1081 Aflatoxin Mix 2/0.5/2/0.5ug/ml in ACN Pribolab 1.2ml Please call  
STD#2011 FB1&FB2 50ug/ml in ACN/Water Pribolab 1.2ml Please call  
STD#3104 15-Acetyl Deoxynivalenol 100ug/ml in ACN 88337-96-6 Pribolab 1.2ml Please call  
MSS1002 15-Acetyl-DON 88337-96-6 Pribolab 1-25mg Please call  
STD#3103 3-Acetyl Deoxynivalenol 100ug/ml in ACN 50722-38-8 Pribolab 1.2ml Please call  
MSS1001 3-Acetyl-DON 50722-38-8 Pribolab 1-25mg Please call  
MSS1003 Aflatoxin B1 1162-65-8 Pribolab 1-25mg Please call  
STD#1042 Aflatoxin B1 100ug/ml in ACN 1162-65-8 Pribolab 1.2ml Please call  
STD#1041 Aflatoxin B1 25ug/ml in ACN 1162-65-8 Pribolab 1.2ml Please call  
MSS1004 Aflatoxin B2 7220-81-7 Pribolab 1-25mg Please call  
STD#1052 Aflatoxin B2 100ug/ml in ACN 7220-81-7 Pribolab 1.2ml Please call  
STD#1051 Aflatoxin B2 25ug/ml in ACN 7220-81-7 Pribolab 1.2ml Please call  
MSS1005 Aflatoxin G1 1165-39-5 Pribolab 1-25mg Please call  
STD#1062 Aflatoxin G1 100ug/ml in ACN 1165-39-5 Pribolab 1.2ml Please call  
STD#1061 Aflatoxin G1 25ug/ml in ACN 1165-39-5 Pribolab 1.2ml Please call  
MSS1006 Aflatoxin G2 7241-98-7 Pribolab 1-25mg Please call  
STD#1072 Aflatoxin G2 100ug/ml in ACN 7241-98-7 Pribolab 1.2ml Please call  
STD#1071 Aflatoxin G2 25ug/ml in ACN 7241-98-7 Pribolab 1.2ml Please call  
MSS1007 Aflatoxin M1 6795-23-9 Pribolab 1-25mg Please call  
STD#1091 Aflatoxin M1 0.5ug/ml in ACN 6795-23-9 Pribolab 1.2ml Please call  

Vinmec
Namha
VMI
Medipharco
HDpharma
CPC1
LGC
Pharbaco
Stellapharm
Vimedimex
Vingroup
Samsung
Intertek
SGS Vietnam
Eurofins
TRAPHACO
Bureau Veritas
TUV SUD
NIFC
CASE
0989092200