ChromaDex

Nhà sản xuất chất chuẩn thiên nhiên, chất chuẩn cho kiểm nghiệm dược liệu và các sản phẩm động dược.
 

Những năm gần đây, bên cạnh sự phát triển mạnh mẽ của tân dược, xu hướng sử dụng thuốc Đông dược cũng ngày càng tăng. Trên thị trường đã xuất hiện các chế phẩm đông dược ngày càng nhiều hơn, đa dạng hơn cả về hình thức và chất lượng. Tuy nhiên, một trong những khó khăn cho việc phân tích, kiểm nghiệm dược liệu và các sản phẩm động dược ở nước ta là thiếu các chất chuẩn từ dược liệu. ChromaDex là nhà sản xuất hàng đầu thế giới về các sản phẩm chất chuẩn có người gốc từ thực vật.

ChromaDex
Mã sản phẩm Tên sản phẩm Mã CAS Xuất xứ Quy cách Giá Đặt hàng
ASB-00001001-005 ABIETIC ACID(SYLVIC ACID)(RG) 514-10-3 CHROMADEX 5g Please call  
ASB-00001001-010 ABIETIC ACID(SYLVIC ACID)(RG) 514-10-3 CHROMADEX 10g Please call  
ASB-00001003-100 ABIETIC ACID(SYLVIC ACID)(AS) 514-10-3 CHROMADEX 100mg Please call  
ASB-00001003-250 ABIETIC ACID(SYLVIC ACID)(AS) 514-10-3 CHROMADEX 250mg Please call  
ASB-00001005-010 ABRINE, L-(P) 526-31-8 CHROMADEX 10mg Please call  
ASB-00001006-010 ABRINE, L-(RG) 526-31-8 CHROMADEX 10mg Please call  
ASB-00001006-050 ABRINE, L-(RG) 526-31-8 CHROMADEX 50mg Please call  
ASB-00001006-500 ABRINE, L-(RG) 526-31-8 CHROMADEX 500mg Please call  
ASB-00001010-001 ABSCISIC ACID, (+)-(P) 21293-29-8 CHROMADEX 1mg Please call  
ASB-00001010-010 ABSCISIC ACID, (+)-(P) 21293-29-8 CHROMADEX 10mg Please call  
ASB-00001014-010 ABSCISIC ACID, (+/-)-(P) 14375-45-2 CHROMADEX 10mg Please call  
ASB-00001015-025 ABSCISIC ACID, (+/-)-(RG) 14375-45-2 CHROMADEX 25mg Please call  
ASB-00001015-100 ABSCISIC ACID, (+/-)-(RG) 14375-45-2 CHROMADEX 100mg Please call  
ASB-00001025-010 ACACETIN(METHYL-4'-APIGENIN)(AS) 480-44-4 CHROMADEX 10mg Please call  
ASB-00001027-050 ACACETIN(METHYL-4'-APIGENIN)(RG) 480-44-4 CHROMADEX 50mg Please call  
ASB-00001027-100 ACACETIN(METHYL-4'-APIGENIN)(RG) 480-44-4 CHROMADEX 100mg Please call  
ASB-00001030-101 ACEROLA CHERRY POWDER(with corn syrup solids) CHROMADEX 1kg Please call  
ASB-00001033-001 ACESULFAME-K(P) 55589-62-3 CHROMADEX 1g Please call  
ASB-00001033-005 ACESULFAME-K(P) 55589-62-3 CHROMADEX 5g Please call  
ASB-00001033-100 ACESULFAME-K(P) 55589-62-3 CHROMADEX 100mg Please call  

Vinmec
Namha
VMI
Medipharco
HDpharma
CPC1
LGC
Pharbaco
Stellapharm
Vimedimex
Vingroup
Samsung
Intertek
SGS Vietnam
Eurofins
TRAPHACO
Bureau Veritas
TUV SUD
NIFC
CASE
0989092200