Mixes

Mã sản phẩm Tên sản phẩm Mã CAS Xuất xứ Quy cách Giá Đặt hàng
674530 Benzalkonium chloride Mix C10-C16 10.0 µg/ml Acetonitrile HPC 10ml please call  
675182 Pesticide-Mix 36 100 µg/ml Acetonitrile HPC 1ml please call  
675491 Mix 31 10 µg/ml Methanol HPC 10ml please call  
675493 Mix 32 10 µg/ml Methanol HPC 10ml please call  
675496 Mix 34 10 µg/ml Methanol HPC 10ml please call  
675798 Azodyes-Mix 1 10.0 µg/ml Acetonitrile HPC 1ml please call  
675799 Azodyes-Mix 1 10.0 µg/ml Acetonitrile HPC 10ml please call  
675800 Azodyes-Mix 3 10.0 µg/ml Acetonitrile HPC 1ml please call  
675801 Azodyes-Mix 3 10.0 µg/ml Acetonitrile HPC 10ml please call  
675802 Azodyes-Mix 6 10.0 µg/ml Acetonitrile HPC 1ml please call  
675803 Azodyes-Mix 6 10.0 µg/ml Acetonitrile HPC 10ml please call  
675804 Azodyes-Mix 9 100 µg/ml Acetonitrile HPC 1ml please call  
675805 Azodyes-Mix 16 50 µg/ml Acetonitrile HPC 1ml please call  
675806 Azodyes-Mix 16 100 µg/ml Acetonitrile HPC 1ml please call  
675874 Pesticide-Mix 40 10 µg/ml Acetonitrile HPC 10ml please call  
675878 Pesticide-Mix 70 10.0 µg/ml Acetone HPC 1.1ml please call  
675890 Pesticide-Mix 41 10.0 µg/ml Acetonitrile HPC 10ml please call  
675984 Diquat and Paraquat Mix 1 1000 µg/ml Water HPC 1ml please call  
676172 PAH-Mix 9 10 µg/ml Cyclohexane HPC 10ml please call  
676531 Pesticide-Mix 107 10.0 µg/ml Acetonitrile HPC 10ml please call  

Vinmec
Namha
VMI
Medipharco
HDpharma
CPC1
LGC
Pharbaco
Stellapharm
Vimedimex
Vingroup
Samsung
Intertek
SGS Vietnam
Eurofins
TRAPHACO
Bureau Veritas
TUV SUD
NIFC
CASE
0989092200