1000 mg/l for ICP-MS

Mã sản phẩm Tên sản phẩm Mã CAS Xuất xứ Quy cách Giá Đặt hàng
M201.2NP.L1 Ag 1000mg/l in diluted HNO3 for ICP/MS ICP-MS CPAChem 100ml please call  
M202.2NP.L1 Al 1000mg/l in diluted HNO3 for ICP/MS ICP-MS CPAChem 100ml please call  
M203.2NP.L1 As 1000mg/l in diluted HNO3 for ICP/MS ICP-MS CPAChem 100ml please call  
M204.2CP.L1 Au 1000mg/l in diluted HCl for ICP/MS ICP-MS CPAChem 100ml please call  
M205.W.L1 B 1000mg/l in H2O for ICP/MS ICP-MS CPAChem 100ml please call  
M206.2NP.L1 Ba 1000mg/l in diluted HNO3 for ICP/MS ICP-MS CPAChem 100ml please call  
M207.2NP.L1 Be 1000mg/l in diluted HNO3 for ICP/MS ICP-MS CPAChem 100ml please call  
M208.2NP.L1 Bi 1000mg/l in diluted HNO3 for ICP/MS ICP-MS CPAChem 100ml please call  
M209.2NP.L1 Ca 1000mg/l in diluted HNO3 for ICP/MS ICP-MS CPAChem 100ml please call  
M210.2NP.L1 Cd 1000mg/l in diluted HNO3 for ICP/MS ICP-MS CPAChem 100ml please call  
M212.2NP.L1 Co 1000mg/l in diluted HNO3 for ICP/MS ICP-MS CPAChem 100ml please call  
M213.2NP.L1 Cr 1000mg/l in diluted HNO3 for ICP/MS ICP-MS CPAChem 100ml please call  
M215.2NP.L1 Cu 1000mg/l in diluted HNO3 for ICP/MS ICP-MS CPAChem 100ml please call  
M219.2NP.L1 Fe 1000mg/l in diluted HNO3 for ICP/MS ICP-MS CPAChem 100ml please call  
M220.2NP.L1 Ga 1000mg/l in diluted HNO3 for ICP/MS ICP-MS CPAChem 100ml please call  
M222.2N2FP.L1 Ge 1000mg/l in diluted HNO3/ HF for ICP/MS ICP-MS CPAChem 100ml please call  
M224.5N.L1 Hg 1000mg/l in diluted HNO3 for ICP/MS ICP-MS CPAChem 100ml please call  
M226.2NP.L1 In 1000mg/l in diluted HNO3 for ICP/MS ICP-MS CPAChem 100ml please call  
M228.2NP.L1 K 1000mg/l in diluted HNO3 for ICP/MS ICP-MS CPAChem 100ml please call  
M229.2NP.L1 La 1000mg/l in diluted HNO3 for ICP/MS ICP-MS CPAChem 100ml please call  
 1  2  3 

Vinmec
Namha
VMI
Medipharco
HDpharma
CPC1
LGC
Pharbaco
Stellapharm
Vimedimex
Vingroup
Samsung
Intertek
SGS Vietnam
Eurofins
TRAPHACO
Bureau Veritas
TUV SUD
NIFC
CASE
0989092200