Pharmaceuticals, Veterinary

Mã sản phẩm Tên sản phẩm Mã CAS Xuất xứ Quy cách Giá Đặt hàng
672856 Furazolidone 67-45-8 HPC 250mg please call  
672874 Nitrofurantoin 67-20-9 HPC 250mg please call  
672875 Nitrofurazone 59-87-0 HPC 250mg please call  
672920 D-Biotin 58-85-5 HPC 250mg please call  
672946 9,9-Bis(methoxymethyl)-9H-fluorene 182121-12-6 HPC 50mg please call  
672948 Sodium 2,2'-methylene-bis-(2,4-di-tert-butylphenyl)-phosphate 85209-91-2 HPC 50mg please call  
672950 Clioquinol 130-26-7 HPC 100mg please call  
672951 Colistin sulfate 1264-72-8 HPC 100mg please call  
672952 Dequalinium chloride 522-51-0 HPC 500mg please call  
672953 Doxycycline hyclate 24390-14-5 HPC 100mg please call  
672955 Erythromycin 114-07-8 HPC 100mg please call  
672956 Fluconazole 86386-73-4 HPC 100mg please call  
672957 5-Fluorouracil 51-21-8 HPC 100mg please call  
672958 Fusidic acid 6990-06-3 HPC 50mg please call  
672959 Gentamicin sulfate salt hydrate 1405-41-0 HPC 250mg please call  
672960 Griseofulvin 126-07-8 HPC 250mg please call  
672961 Isoniazid 54-85-3 HPC 50mg please call  
672963 Metronidazole 443-48-1 HPC 250mg please call  
672964 Miconazole nitrate 22832-87-7 HPC 100mg please call  
672965 Neomycin sulfate 1405-10-3 HPC 100mg please call  

Vinmec
Namha
VMI
Medipharco
HDpharma
CPC1
LGC
Pharbaco
Stellapharm
Vimedimex
Vingroup
Samsung
Intertek
SGS Vietnam
Eurofins
TRAPHACO
Bureau Veritas
TUV SUD
NIFC
CASE
0989092200