PhytoLab

PhytoLab là nhà sản xuất các sản phẩm chất chuẩn, chất tham chiếu thảo dược hàng đầu thế giới với hơn 1200 sản phẩm khác nhau từ A (như Acacetin) đến Z (như Zerumbone). Trong các sản phẩm của PhytoLab có thể dễ dàng tìm thấy hầu hết các sản phẩm được liệt kê trong chuyên khảo của dược phẩm Mỹ và Châu Âu.
Các sản phẩm của PhytoLab bao gồm các nhóm sau:
Alcohols & Phenols Nitrogen-containing Compounds
Aldehydes & Ketones Organic acids & Esters
Flavonoids Phenylpropanes
Glucosinolates Quinones
Isoprenoids Tannins


 
PhytoLab
Mã sản phẩm Tên sản phẩm Mã CAS Xuất xứ Quy cách Giá Đặt hàng
82458 1'-Acetoxychavicol acetate 52946-22-2 PhytoLab 10mg Please call  
89151 Acetoxyvalerenic acid 84638-55-1 PhytoLab 10mg Please call  
83476 2'-Acetylacteoside 94492-24-7 PhytoLab 10mg Please call  
89554 6-Acetylacteoside 441769-43-3 PhytoLab 10mg Please call  
89555 3-O-Acetyl ?-boswellic acid 89913-60-0 PhytoLab 10mg Please call  
89152 3-O-Acetyl ?-boswellic acid 5968-70-7 PhytoLab 10mg Please call  
89153 3-O-Acetyl 11-keto-?-boswellic acid 67416-61-9 PhytoLab 10mg Please call  
83240 3-O-Acetyl 9,11-dehydro ?-boswellic acid 122651-20-1 PhytoLab 5mg Please call  
82460 Acetyleugenol 93-28-7 PhytoLab 100mg Please call  
83759 7-Acetylintermedine 74243-01-9 PhytoLab 5mg Please call  
83795 7-Acetylintermedine N-oxide 685132-59-6 PhytoLab 5mg Please call  
83834 7-Acetyllycopsamine 73544-48-6 PhytoLab 5mg Please call  
82461 8-Acetylshanzhiside methyl ester 57420-46-9 PhytoLab 10mg Please call  
83833 cis-Aconitic acid 585-84-2 PhytoLab 100mg Please call  
82257 trans-Aconitic acid 4023-65-8 PhytoLab 100mg Please call  
89376 Aconitine 302-27-2 PhytoLab 20mg Please call  
89154 Actein 18642-44-9 PhytoLab 10mg Please call  
80977 Adenosine 58-61-7 PhytoLab 100mg Please call  
83467 Aegeline 456-12-2 PhytoLab 10mg Please call  
89155 Agnuside 11027-63-7 PhytoLab 10mg Please call  

Vinmec
Namha
VMI
Medipharco
HDpharma
CPC1
LGC
Pharbaco
Stellapharm
Vimedimex
Vingroup
Samsung
Intertek
SGS Vietnam
Eurofins
TRAPHACO
Bureau Veritas
TUV SUD
NIFC
CASE
0989092200