Pharmacopoeia

Mã sản phẩm Tên sản phẩm Mã CAS Xuất xứ Quy cách Giá Đặt hàng
ASB-00001001-005 ABIETIC ACID(SYLVIC ACID)(RG) 514-10-3 CHROMADEX 5g Please call  
ASB-00001001-010 ABIETIC ACID(SYLVIC ACID)(RG) 514-10-3 CHROMADEX 10g Please call  
ASB-00001003-100 ABIETIC ACID(SYLVIC ACID)(AS) 514-10-3 CHROMADEX 100mg Please call  
ASB-00001003-250 ABIETIC ACID(SYLVIC ACID)(AS) 514-10-3 CHROMADEX 250mg Please call  
ASB-00001005-010 ABRINE, L-(P) 526-31-8 CHROMADEX 10mg Please call  
ASB-00001006-010 ABRINE, L-(RG) 526-31-8 CHROMADEX 10mg Please call  
ASB-00001006-050 ABRINE, L-(RG) 526-31-8 CHROMADEX 50mg Please call  
ASB-00001006-500 ABRINE, L-(RG) 526-31-8 CHROMADEX 500mg Please call  
ASB-00001010-001 ABSCISIC ACID, (+)-(P) 21293-29-8 CHROMADEX 1mg Please call  
ASB-00001010-010 ABSCISIC ACID, (+)-(P) 21293-29-8 CHROMADEX 10mg Please call  
ASB-00001014-010 ABSCISIC ACID, (+/-)-(P) 14375-45-2 CHROMADEX 10mg Please call  
ASB-00001015-025 ABSCISIC ACID, (+/-)-(RG) 14375-45-2 CHROMADEX 25mg Please call  
ASB-00001015-100 ABSCISIC ACID, (+/-)-(RG) 14375-45-2 CHROMADEX 100mg Please call  
ASB-00001025-010 ACACETIN(METHYL-4'-APIGENIN)(AS) 480-44-4 CHROMADEX 10mg Please call  
ASB-00001027-050 ACACETIN(METHYL-4'-APIGENIN)(RG) 480-44-4 CHROMADEX 50mg Please call  
ASB-00001027-100 ACACETIN(METHYL-4'-APIGENIN)(RG) 480-44-4 CHROMADEX 100mg Please call  
ASB-00001030-101 ACEROLA CHERRY POWDER(with corn syrup solids) CHROMADEX 1kg Please call  
ASB-00001033-001 ACESULFAME-K(P) 55589-62-3 CHROMADEX 1g Please call  
ASB-00001033-005 ACESULFAME-K(P) 55589-62-3 CHROMADEX 5g Please call  
ASB-00001033-100 ACESULFAME-K(P) 55589-62-3 CHROMADEX 100mg Please call  

Vinmec
Namha
VMI
Medipharco
HDpharma
CPC1
LGC
Pharbaco
Stellapharm
Vimedimex
Vingroup
Samsung
Intertek
SGS Vietnam
Eurofins
TRAPHACO
Bureau Veritas
TUV SUD
NIFC
CASE
0989092200