Mycotoxins

Mã sản phẩm Tên sản phẩm Mã CAS Xuất xứ Quy cách Giá Đặt hàng
675983 Ochratoxin A 303-47-9 HPC 10mg please call  
676044 Ochratoxin alpha 16281-39-3 HPC 10mg please call  
676047 Ochratoxin beta 16281-43-9 HPC 10mg please call  
676048 Ochratoxin C 4865-85-4 HPC 5mg please call  
676049 Ochratoxin B 4825-86-9 HPC 10mg please call  
676057 Ochratoxin A 10.0 µg/ml Acetonitrile 303-47-9 HPC 5ml please call  
676059 Ochratoxin A 100 µg/ml Acetonitrile 303-47-9 HPC 1ml please call  
676070 Diacetoxyscirpenol 2270-40-8 HPC 5mg please call  
676071 Fusarenon X 23255-69-8 HPC 5mg please call  
676273 Tentoxin 28540-82-1 HPC 1mg please call  
676513 (-)-Altenuene 100 µg/ml Acetonitrile 889101-41-1 HPC 1ml please call  
676994 Fumagillin 23110-15-8 HPC 1mg please call  
678040 Zearalenone 17924-92-4 HPC 5mg please call  
678254 Zearalenone 100 µg/ml Acetonitrile 17924-92-4 HPC 1ml please call  
679547 Zearalanone 5975-78-0 HPC 5mg please call  
679548 alpha-Zearalenol 36455-72-8 HPC 5mg please call  
679550 beta-Zearalenol 71030-11-0 HPC 5mg please call  
679552 alpha-Zearalanol 26538-44-3 HPC 5mg please call  
679555 Taleranol 42422-68-4 HPC 5mg please call  
680003 Tenuazonic acid mixture of diastereomers 100 µg/ml Acetonitrile HPC 1ml please call  
 1  2  3 

Vinmec
Namha
VMI
Medipharco
HDpharma
CPC1
LGC
Pharbaco
Stellapharm
Vimedimex
Vingroup
Samsung
Intertek
SGS Vietnam
Eurofins
TRAPHACO
Bureau Veritas
TUV SUD
NIFC
CASE
0989092200