AccuStandard

Mã sản phẩm Tên sản phẩm Mã CAS Xuất xứ Quy cách Giá Đặt hàng
A-001 Chlorobenzene 108-90-7 AccuStandard 100 mg Please call  
A-002 1,2-Dichlorobenzene 95-50-1 AccuStandard 100 mg Please call  
A-003 1,3-Dichlorobenzene 541-73-1 AccuStandard 100 mg Please call  
A-004 1,4-Dichlorobenzene 106-46-7 AccuStandard 100 mg Please call  
A-005 1,2,3-Trichlorobenzene 87-61-6 AccuStandard 100 mg Please call  
A-006 1,2,4-Trichlorobenzene 120-82-1 AccuStandard 100 mg Please call  
A-007 1,3,5-Trichlorobenzene 108-70-3 AccuStandard 100 mg Please call  
A-008 1,2,3,4-Tetrachlorobenzene 634-66-2 AccuStandard 100 mg Please call  
A-009 1,2,3,5-Tetrachlorobenzene 634-90-2 AccuStandard 100 mg Please call  
A-010 1,2,4,5-Tetrachlorobenzene 95-94-3 AccuStandard 100 mg Please call  
A-011 Pentachlorobenzene 608-93-5 AccuStandard 100 mg Please call  
A-012 Hexachlorobenzene 118-74-1 AccuStandard 100 mg Please call  
A-013 2-Chlorophenol 95-57-8 AccuStandard 100 mg Please call  
A-014 3-Chlorophenol 108-43-0 AccuStandard 100 mg Please call  
A-015 4-Chlorophenol 106-48-9 AccuStandard 100 mg Please call  
A-016 2,3-Dichlorophenol 576-24-9 AccuStandard 100 mg Please call  
A-017 2,4-Dichlorophenol 120-83-2 AccuStandard 100 mg Please call  
A-018 2,5-Dichlorophenol 583-78-8 AccuStandard 100 mg Please call  
A-019 2,6-Dichlorophenol 87-65-0 AccuStandard 100 mg Please call  
A-020 3,4-Dichlorophenol 95-77-2 AccuStandard 100 mg Please call  

Vinmec
Namha
VMI
Medipharco
HDpharma
CPC1
LGC
Pharbaco
Stellapharm
Vimedimex
Vingroup
Samsung
Intertek
SGS Vietnam
Eurofins
TRAPHACO
Bureau Veritas
TUV SUD
NIFC
CASE
0989092200